Wie ben jij?

[section label=”Prayer Hands” bg=”877″ bg_size=”original” parallax=”7″ height=”700px” height__sm=”400px” height__md=”500px” video_visibility=”visible”] [/section] [section label=”Know Thyself” bg_color=”rgb(243, 239, 243)” height=”600px”] [gap] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.5″]

Know Thyself

[/ux_text] [/col] [col span=”8″ span__sm=”12″ divider=”0″]

Wie ben jij? Verleen je jouw identiteit aan de letters en cijfers die je bij geboorte op papier hebt gekregen, met de sociale normen en waarden waarmee je bent opgegroeid, met de keuzes die je later zelf hebt gemaakt of aan het beeld dan anderen van jou hebben? Verandert jouw identiteit in de loop der jaren, maanden, weken, dagen of zelfs wel uren? Immers, mensen komen en gaan. En ook jijzelf neemt iedere seconde iets anders waar.  

De zoektocht naar ‘het zelf’ kan daarom een leven lang duren. Dat is paradoxaal want door te zoeken naar iets dat is, ontken je dat je er bent en daarmee ook wat volgt, wijzend op de zoektocht naar iets dat je immers altijd en overal bij je draagt. Net zoals dat iets eerst moet bestaan (in de geest) om te worden ontkend. De illusie is de paradox die we zelf in stand houden door onze aandacht te focussen op andere dingen dan de aanwezigheid van ‘het zelf’.

Kortom, zo ongeveer alles wat voortkomt uit de (individuele) mind (mindset, manier van denken) en alles waar we om geven (emoties, gevoel en zorgen), of waarvan we denken dat het ‘bestaat’. Dit kun je een leven lang volhouden, maar is niet zo bijzonder om bewust te ervaren en ontdekken? Uiteraard maakt het niet uit welk pad je kiest. Het principe blijft namelijk hetzelfde en moet zowel intellectueel worden begrepen als fysiek worden gerealiseerd.

Dit weten is eenvoudig, maar kan heel complex zijn. Ons lichaam overtuigen verreist namelijk enige oefening, inclusief verbale bevestigingen en fysieke ontkenningen. Daarnaast is het nodig om ook regelmatig te evalueren en reflecteren, ontspannen en simpelweg in het moment te zijn. Net zolang totdat je niet verder kunt en alleen het pure bestaan ​​zelf is, dat door ons lichaam pulseert en door onze aderen stroomt. 

Immers zal illusie sowieso worden ontkent, omdat waarheid op zichzelf staat en voldoende is. Iets dat op zichzelf staat heeft bovendien geen aandacht nodig. De zes richtingen en vijf zintuigen helpen je dit te leren begrijpen en ervaren vanuit eenvoud en complexiteit. Want alleen door de geest zowel intellectueel als somatisch te voeden, kun je streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid. En pas als deze interne en externe processen in balans zijn, ontstaat er ruimte en tijd voor eenheid en verbinding.

Want wat en wie blijven er over als al het andere niet (meer) is?

[/col] [/row] [/section] [section label=”Heart” bg_color=”rgba(137, 150, 129, 0.55)” height=”700px” height__sm=”400px” height__md=”500px” video_visibility=”visible”] [row h_align=”center”] [col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”center” animate=”blurIn” hover=”focus”] [ux_text font_size=”1.75″ line_height=”1″ text_color=”rgb(51, 68, 60)”]

The message behind everything
comes from the heart

[/ux_text] [/col] [/row] [/section] [section label=”Prayer Beads” bg=”848″ bg_size=”original” parallax=”7″ height=”700px” height__sm=”400px” height__md=”500px” video_visibility=”visible”] [/section] [section label=”Intention” bg_color=”rgb(243, 239, 243)”] [gap] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.5″ text_color=”#232323″]

Intention

[/ux_text] [/col] [col span=”8″ span__sm=”12″ divider=”0″] [ux_text text_color=”#232323″]

Het hart is het centrum; de bron van het leven, het fysieke en spirituele huis van ons bestaan. De mind is altijd in beweging, rust nooit en houdt ons vast in gedachten en zorgen. Hoe actiever de mind, hoe meer deze te lijden heeft onder de verwarring van het Absolute met het relatieve, het Verticale met het horizontale, de Geest met het psychische, het Intellect met rede, het Zelf met ego en de Persoonlijkheid met individualiteit. 

Je moet bereidt zijn om tussen de regels door lezen om de meer genuanceerde versie(s) van de diepgewortelde esoterische betekenis waar te nemen. Een atoom draait immers ook maar om een atoom. Uiteindelijk zijn het ons hart en de bloedsomloop die ervoor zorgen dat het zenuwsysteem in balans is. Neem dus regelmatig een adempauze, zodat je hart de rust heeft om te vibreren en het brein op harmonische wijze door het leven kan navigeren. 

Get to know yourself in order to find life’s most precious treasure; the secret that lies hidden in one’s heart.

[/ux_text] [/col] [/row] [/section] [section label=”Seek” bg_color=”rgb(51, 68, 60)” height=”700px” height__sm=”400px” height__md=”500px” video_visibility=”visible”] [row h_align=”center”] [col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”center” animate=”blurIn” hover=”focus”] [ux_text font_size=”1.75″ line_height=”1″ text_color=”rgb(243, 239, 243)”]

Seek the meaning of each thing
deep within

[/ux_text] [/col] [/row] [/section]